Disclaimer en Copyright

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.houtvoorjongenoud.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.houtvoorjongenoud.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.houtvoorjongenoud.nl

Copyright ©

Op alle ontwerpen en foto’s van Hout voor jong en oud heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hip en Hout niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.houtvoorjongenoud.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden.

Prijswijzigingen voorbehouden

De collectie wijzigt regelmatig, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen niet meer zichtbaar zijn in de webshop, maar je kunt altijd contact opnemen.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar info@houtvoorjongenoud.nl